Rituály

U nás je znám především italský rituál pití kávy starší a trochu složitější je rituál arabský. Nabídnutou kávu prakticky nelze odmítnout. Kávu obvykle roznáší člověk, který je obdobou našeho číšníka, má tácek a na něm šálky. Nabídne kávu, tu host vypije a pokud chce další, položí šálek na tácek dnem dolů, tedy do standardní pozice. Pokud však už další kávu nechce, položí šálek dnem vzhůru nebo na stranu. To je často pro Evropany i Američany trochu problém, stavějí šálky dnem dolů a "číšník" jim s úsměvem nalévá další a další kávu, po čtyřech silných arabských kávách se již necítí nejlépe.

zdroj: jaknakavu.eu